XXIX. EconLab Modelleme Okulu

Stata ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri

28-29 Mayıs 2022

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXIX. EconLab Modelleme Okulu 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. 2013 yılından beri Türkiye'nin çeşitli illerinde (Eskişehir, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa) düzenlenen EconLab Modelleme Eğitim'leri, 2020 yılından beri çevrimiçi-canlı (onlive-live) olarak zoom altyapısı kullanılarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir. Eğitim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.
EconLab Modelleme Okulunun "Stata ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri" modülüne katılacakların temel düzeyde ekonometri ve STATA bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXIX. Modelleme Okulu - Stata ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri eğitimi 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXIX. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  28 Mayıs 2022

  09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Panel Veri ve Heterojenlik Sapması
          • STATA ile uygulamalar
          • Havuzlanmış EKK (POLS) Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Sabit Etkiler (FE) Tahmincisi
          • İki Yönlü Sabit Etkiler
          • Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Gruplararası (BE) Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
          • Breusch-Pagan LM Testi
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Hausman Testi
          • Dirençli Hausman Testi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  29 Mayıs 2022

  10.00-10.45: Panelde Otokorelasyon (AC) Testleri
          • STATA ile uygulamalar
          • Panelde Heteroskedastisite (HC) Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Yatay Kesit Bağımlılık (CD) Testleri
          • STATA ile uygulamalar
          • AR(1) Tipi AC'de FE ve RE Tahmini
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Driscoll-Kraay Standard Sapmaları
          • STATA ile uygulamalar
          • Beck ve Katz'ın PCSE Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Parks ve Kmenta'nın Panel-FGLS Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
          • PCSE ve Panel-FGLS'de Sabit Etkiler
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)*
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2022
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 13 Mayıs 2022'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 16 Mayıs 2021'dir. Eğitim minumum 5 kayıt ile açılır ve 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* 16 Mayıs 2022'den önce):
Akademik/Kamu: 750 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 600 TL
Ticari/Özel: 1000 TL

Geç Kayıt Ücreti* (16 Mayıs 2022'den sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 900 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 750 TL
Ticari/Özel: 1250 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. + Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.