XVI. EconLab Modelleme Okulu

STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi

1-2 ve 8-9 Mayıs 2021

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XVI. EconLab Modelleme Okulu 1-2 ve 8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da, 2016 ve 2019 yıllarında Istanbul’da düzenlenmiştir. Sonraki EconLab eğitimleri Ağustos-2020, Aralık-2020 ve Şubat-2021'de çevrimiçi-canlı (onlive-live) olarak zoom altyapısı kullanılarak düzenlenmiştir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Bu EconLab'ta maalesef Covid-19 salgını nedeni ile zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.
EconLab Modelleme Okulunun "STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi" modülüne katılacakların temel düzeyde ekonometri ve STATA bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XVI. Modelleme Okulu - STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi 1-2 ve 8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XVI. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  01 Mayıs 2021

  09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Birden Çok Eşbütünleşme Durumu
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Johansen Eşbütünleşme Analizi
          • Johansen Trace Test
          •Johansen Eigenvalue Test
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Tahmini
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: VECM Uyarlanma Katsayılarının İşaretleri
          • VECM uygulamaları
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  02 Mayıs 2021

  10.00-10.45: VECM'de Kısıtların Test Edilmesi
          • VECM Etki Tepki Fonksiyonları
          • VECM Etki Tepki Fonksiyonlarının Yorumlanması
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: VECM Varyans Ayrıştırma
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: VECM Durumunda Granger Nedenselliği Testi
          • VECM Durumunda Granger Nedenselliği Uygulaması
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
          • Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Uygulaması
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün: Cumartesi
  08 Mayıs 2021

  10.00-10.45: ARDL Modelleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Pesaran ARDL Sınır Testi
          • Sınır Testi Uygulamaları
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: FMOLS Tahmincisi
          • FMOLS Uygulamaları
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: DOLS Tahmincisi
          • DOLS Uygulamaları
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 4. Gün: Pazar
  09 Mayıs 2021

  10.00-10:45 : Zaman Serisinin Trend, Çevrim ve Mevsimsel Bileşenleri
          • Basit Trend Yumuşatma (Smoothing)
          • Basit Çevrim Yumuşatma (Smoothing)
  10.45-11:00 : Kahve Arası
  11.00-11:45 : Basit Mevsimsel Patern Yumuşatma (Smoothing)
          • STATA ile Uygulamalar
  11.45-13.00 : Öğle Yemeği
  13.00-13.45 : Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalamalar (WMA)
          • Üstel ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalamalar (EWMA)
  13.45-14:00 : Kahve Arası
  14.00-14.45 : Çift-Üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalamalar (DEWMA)
          • Holt–Winters Yumuşatıcıları (Smoothing)
          • STATA ile Uygulamalar
  14.45-15:00 : Kahve Arası
  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)*
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 9 Nisan 2021
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 12 Nisan 2021'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 12 Nisan 2021'dir. Eğitim minumum 5 kayıt ile açılır ve 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* 12 Nisan 2021'den önce):
Akademik/Kamu: 1250 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (12 Nisan 2021'ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1500 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
Ticari/Özel: 1750 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 16 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. + Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.